ADR

Advanced Dry Recovery (ADR) TRL 9

ADR-technologie is een mechanisch systeem dat kinetische energie gebruikt voor het sorteren van het ingevoerde gebroken betonafval (0-16 mm) in drie product stromen:

Figuur 1. ADR in werking op recycling locatie

de grove aggregaten (4-16 mm), het zand (1-4 mm) en het fijne product (<1 mm).In tegenstelling tot conventionele zeefmethoden heeft de ADR-technologie bewezen dat het mogelijk is gebroken aggregaten in relatief natte toestand in verschillende product stromen te sorteren. ADR is gepatenteerd door C2CA-technologie (internationaal publicatienummer: WO 2012/015299 A1). Het huidige ADR-ontwerp is weergegeven in figuur 1.

Terwijl grove fractie (4-16 mm) direct kan worden gebruikt in een nieuw betonmengsel, moet de fijne fractie (0-4 mm) verder worden verwerkt om de oude cementpasta uit het zand te halen. De essentiële kenmerken van de ADR-technologie zijn de mobiliteit, de flexibiliteit en de betaalbaarheid in termen van technologie (energie-efficiëntie: minder dan 1 kWh per ton input, en eenvoud in vergelijking met de eerder ontwikkelde conventionele technologieën). De naam “Dry” impliceert dat het proces geen water gebruikt in vergelijking met conventionele installaties voor het wassen van aggregaten. Een van de meest interessante en innovatieve kenmerken van de ADR-technologie is dat deze ongevoelig is voor het vochtgehalte van de input. Bij brekerwerkzaamheden ter plaatse moeten alle materialen vochtig worden gehouden om stof te voorkomen. Aangezien de ADR-technologie B&S-aggregaten onafhankelijk van hun vochtgehalte kan classificeren, kan zij ter plaatse grind en zand produceren uit EOL-beton. Met de juiste logistiek kan dus aanzienlijk worden bespaard op het wegtransport van bouwmaterialen. Bovendien vermindert deze functie de complexiteit van het proces en worden problemen in verband met stof of slib vermeden. Zoals getoond in figuur 1 is de ADR geïnstalleerd op een aanhangwagen van 13,2 m, zodat hij gemakkelijk door een vrachtwagen naar een sloopterrein kan worden vervoerd om ter plaatse aggregaten te verwerken.

Westkanaaldijk 2 | 3542 DA Utrecht | The Netherlands | +31 (0)30 296 64 85