Duurzaam beton in “Proeftuin

In dit project passen diverse partijen verschillende soorten duurzaam beton toe. Door het creëren van innovatieruimte in grote projecten wil Rijkswaterstaat innovatie technologieën testen.

C2CA Technology, een samenwerkingsverband van GBN Groep en TU Delft heeft samen met Mebin en ENCI Levvelblocks gemaakt met Circuzand, Circugrind en Circument.

In de ‘Proeftuin Afsluitdijk’ hebben we Levvelblocks gemaakt met 50 % Circugrind en Circuzand. Daarnaast hebben we circument toegevoegd aan het cement waardoor we echte duurzaamheidsimpact bereiken.

Samen werken we aan het creëren van een circulaire economie! En hoe we dat met alle partners doen in het project ‘Proeftuin Afsluitdijk’ zie je hier:

 

Westkanaaldijk 2 | 3542 DA Utrecht | The Netherlands | +31 (0)30 296 64 85