Klimaatenveloppe

In het kader van de Klimaatenveloppe heeft C2CA Technology een aantal pilot projecten gepland en uitgevoerd: samen met diverse partners uit de betonketen. De cement- en betonindustrie is aangesloten evenals aannemers, opdrachtgevers en kennisinstellingen. In het project worden diverse fracties (Circument, Circuzand en Circugrind) die we winnen uit end-of-life beton (EOL beton) weer toegepast in nieuw cement en beton. Dit cement en beton wordt in een aantal projecten in diverse objecten met verschillende toepassingen verwerkt. Het project is gefinancierd door RWS uit de klimaatenveloppe gelden.

Het doel van het keteninitiatief is om alle fracties van EOL beton weer toe te passen in nieuw beton, om daarmee bij te dragen aan de doelstelling van het Betonakkoord 2030: EOL beton toepassen in nieuw beton. Daarvoor is het belangrijk om dit traject met de totale betonketen te bewandelen en het materiaal in verschillende objecten toe te passen en te toetsten. Op deze wijze krijgen we inzicht hoe opschaling op nationaal niveau het best gerealiseerd kan worden

Bij het initiatief zijn betrokken:

 • C2CA Technology
 • Enci – Heidelberg Cement
 • TU Delft
 • Mebin
 • The Green Village
 • Strukton Prefab Beton
 • Kroon & de Koning
 • BAM
 • Strukton Civiel
 • Rijkswaterstaat
 • ProRail
 • VolkerWessels
 • Gemeente Rotterdam

Westkanaaldijk 2 | 3542 DA Utrecht | The Netherlands | +31 (0)30 296 64 85