Projecten

Maak kennis met de nieuwe generatie beton: 100% gerecycled.

Wij zijn klaar voor de toekomst. U ook?

Projecten

VEEP project

VEEP is een Horizon 2020 project met als doel het ontwikkelen van een kosten-efficiënte manier om bouw- en sloopafval te recyclen tot hoogwaardige en energie-efficiënte prefab gevel elementen geschikt voor toepassing in nieuwbouw en aanpassing van de bestaande bebouwde omgeving.

ICEBERG project

Als vervolg op het VEEP project is in Juni 2020 het Europese project ICEBERG gestart. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en is onderdeel van het Horizon 2020 programma.

Klimaatenveloppe

In het kader van de Klimaatenveloppe heeft C2CA Technology een aantal pilot projecten gepland en uitgevoerd: samen met diverse partners uit de betonketen.

Duurzaam beton in 'Proeftuin Afsluitdijk'

In dit project passen diverse partijen verschillende soorten duurzaam beton toe. Door het creëren van innovatieruimte in grote projecten wil Rijkswaterstaat innovatie technologieën testen.

Westkanaaldijk 2 | 3542 DA Utrecht | The Netherlands | +31 (0)30 296 64 85