Circuton

Maak kennis met de nieuwe generatie beton: 100% gerecycled, direct op locatie verwerkt. Wij zijn klaar voor de toekomst. U ook?

Het systeem

Beton vertegenwoordigd meer dan 50% van het bouw- en sloopafval (BSA), dat is ongeveer een derde van al het afval in Europa. Met deze innovatieve betonrecyclingstechnologie van C2CA Technology, kan de (beton)materiaalkringloop in de bouw volledig worden gesloten. Een prachtige stap naar een circulaire economie en een duurzame(re) wereld.

Haal meer uit beton

Deze technologie is een slimme aaneenschakeling van een drietal processen: ADR, HAS en LIBS. Samen met een mobiele betonbreker en betoncentrale fungeert het systeem als mobiele betonfabriek en vormt het een onmisbare schakel in een 100% circulaire betonketen. Het begin van een nieuwe, duurzamere wereld

Hoe het werkt

Met behulp van het ADR-systeem (Advanced Dry Recovery) wordt het verzamelde betonpuin direct vanaf de breker droog gescheiden en bewerkt. Op basis van soortelijk gewicht en afmetingen wordt het betonpuin tijdens het proces zorgvuldig, automatisch gescheiden in drie productstromen:

  • Circugrind – Grove fractie (> 4 mm)
  • Circuzand – Fijne fractie (< 4 mm)
  • Circument – Ultrafijne fractie (< 0,2 mm)

De ultrafijne fractie wordt vervolgens bewerkt in bijbehorende HAS-inrichting (Heated Air Classification), waardoor een secundaire bouwstof met bindende eigenschappen ontstaat; uitstekend geschikt voor de productie van cement. Het resultaat? Volledig recycling ben betonpuin, 100% duurzaam toeslagmaterieel én: on the spot geproduceerd.

Door de continue kwaliteitscontrole op basis van een LIBS*-analyse, zijn het overgebleven aggregaat (grind en granulaat) en de fijne poederfractie (zand en cement) bovendien van constante, gedocumenteerde kwaliteit. Dus direct vanaf de sloop inzetbaar voor nieuw gebruik. Dat is goed voor ons, en voor de planeet.

* Laser Induced Breakdown Spectroscopy

Westkanaaldijk 2 | 3542 DA Utrecht | The Netherlands | +31 (0)30 296 64 85