Veep Project 

VEEP is een Horizon 2020 project met als doel het ontwikkelen van een kosten-efficiënte manier om bouw- en sloopafval te recyclen tot hoogwaardige en energie-efficiënte prefab gevel elementen geschikt voor toepassing in nieuwbouw en aanpassing van de bestaande bebouwde omgeving.
Binnen het project werkt C2CA samen met GBN en TU Delft aan de optimalisatie en validatie van de recycling techniek om oud betonpuin om te zetten in hoogwaardige grondstoffen voor de productie van nieuw beton waarbij zowel het grove granulaat (grind) en het fijne granulaat (zand) als de ultra fijne deeltjes (cementsteen) weer hoogwaardig worden hergebruikt. Daarnaast is de fijne fractie ook gebruikt voor de productie van Circulair silica Aerogel. Deze Aerogel is toegepast als hoogwaardig isolatiemateriaal in de gevelpanelen.

Wilt u ook een kijkje nemen op de virtuele demo-site? Bekijk dan hier de tour!  

Westkanaaldijk 2 | 3542 DA Utrecht | The Netherlands | +31 (0)30 296 64 85